AFA Bordils, Full d'inscripció al servei d'acollida matinal 2022-2023