AFA Bordils, Normativa del servei d'acollida matinal 2022-2023