Què és?

AFA Bordils

 

L’AFA Bordils és l'associació de les famílies dels alumnes de l’Escola de Bordils que s'hi han volgut adherir mitjançant el pagament de la quota anual. Formar part de l'AFA de l'Escola de Bordils dóna dret a les famílies a assistir i tenir vot a les assemblees que es realitzin, a formar part del projecte educatiu del centre escolar quan des del claustre de professors es demani, a formar part de les diferents comissions per organitzar activitats i gestionar diferents serveis, a ser membre de la junta i ser nomenat presidenta o president i a gaudir de tot un seguit d'activitats complementàries a l'escola que creiem que són molt importants de mantenir pels infants, tals com:

 • Subvencionem l'assessor de plàstica que en horari escolar dedica una hora setmanal als alumnes de primària i una hora quinzenal als d’infantil.
 • Organitzem, gestionem i paguem l'estada d'un auxiliar de conversa en llengua anglesa.
 • Oferim el servei d’acollida matinal.
 • Organitzem el casalet a les tardes del mes de juny.
 • Organitzem activitats extraescolars quan hi ha la suficient demanda.
 • Organitzem festes trimestrals amb la participació de mestres, pares i alumnes: Nadal, Carnestoltes i Final de Curs.
 • Contribuïm en la compra de material escolar i les agendes dels alumnes.
 • Participem al Consell Escolar de l'Escola de Bordils.
 • Ens coordinem amb les AMPA's i les AFA's de Celrà i Flaçà
 • Gestionem l'espai migdia com a recurs educatiu, el menjador i el monitoratge.

 

FES-TE SOCI

Per ser soci, cal contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes acordades:

 

 • Detall del compte: ES51 2100 3964 6202 0000 2444
 • Número del compte: 2100 3964 62 02 0000 2444
 • IBAN (format electrònic): ES5121003964620200002444
 • IBAN (format paper): IBAN ES51 2100 3964 6202 0000 2444
 • SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
 • Codi de l'entitat: 0478783

 

JUNTA DE L'AFA

Composició de la junta pel curs 2020-2021:

 • Presidència:
  • Bernat Llauradó Auquer
 • Secretaria:
  • Joseba Santiago Vidaurre
 • Tresoreria:
  • Albert Alarcón Romero
 • Vocals:
  • Alícia Caler Arroyo
  • Laura Curbet Hosta
  • Neus Ferrer Miguel-Gómara

 

REPRESENTANT DE L'AFA AL CONSELL ESCOLAR

 • Bernat Llauradó Auquer