Comissió Espai migdia

Comissió Espai migdia

La comissió d’espai migdia gestiona els espais del menjador i del pati del migdia de l’escola entre 13h i 15h.

  • Bústia:espaimigdia@afabordils.org
  • Responsable: Marta Palomeras
  • Membres: Laura Curbet, Laura Justicia, Marta Palomeras, Mireia Prat 

DESCRIPCIÓ/OBJECTIUS:

Generals:

  1. Vetllar per una alimentació de qualitat i per un ambient d’aprenentatge, de joc i de relacions de qualitat durant el temps del migdia, afavorint al màxim la continuïtat i la coherència amb el projecte educatiu de l’escola.

Específics:

  1. Afavorir una alimentació equilibrada, de proximitat, ecològica i donant resposta a la diversitat de famílies. 
  2. Donar continuïtat als valors del projecte educatiu de l’escola.
  3. Afavorir un espai de calma, agradable, saludable, flexible i amb un bon funcionament acústic.
  4. Garantir una gestió efectiva de l’espai migdia.

PROPOSTES:

Per poder dur a terme els objectius que ens proposem, realitzem diverses reunions durant l’any entre les membres de la comissió, i també amb les mestres, les monitores, l’empresa i, quan cal, també amb la cuinera i/o amb les famílies que ho demanen. Creiem important garantir la comunicació entre totes per poder garantir els punts anteriors. S’establirà una reunió a principi de curs amb les monitores i mestres per tal de pactar uns criteris mínims sobre quin acompanyament es dona als infants en aquest espai (gestió de conflictes, propostes i materials...). 

Ens proposem realitzar alguna xerrada/debat anual sobre alimentació que sigui d’interès per tota la comunitat educativa