Comissió Espai migdia

Comissió Espai migdia

 

La comissió d’espai migdia gestiona els espais del menjador i del pati del migdia de l’escola entre 13h i 15h.

 • Bústia: espaimigdia@afabordils.org
 • Responsable: Laura Curbet
 • Membres: Laura Justicia, Bernat Llauradò, Marta Palomeras, Mireia Prat i Laura Curbet

DESCRIPCIÓ/OBJECTIUS:

 • Generals:
  1. Vetllar per una alimentació de qualitat i per un ambient d’aprenentatge, de joc i de relacions de qualitat durant el temps del Migdia, afavorint al màxim la continuïtat i la coherència amb el projecte educatiu de l’escola.
 • Específics:
  1. Garantir una gestió efectiva de l’espai migdia (àmbit de gestió).
  2. Afavorir una alimentació equilibrada, ecològica i donant resposta a la diversitat de les famílies (àmbit de salut).
  3. Donar continuïtat als valors del projecte educatiu de l’escola (per això cal parlar amb ells) (àmbit pedagògic).
  4. Treballar per tal que l’espai de pati sigui compartit entre infantil i primària (juntament amb l’escola)

PROPOSTES QUE ES PODRIEN PORTAR A TERME:

 1. Garantir una gestió efectiva de l’espai migdia (àmbit de gestió).
  1. Fer una visita a l’espai de menjador i del pati migdia, parlar amb l’empresa, l’escola i la cuinera anterior.(amb l’empresa, coord monitors i escola ja en vam parlar a la última comissió de seguiment….)
 2. Afavorir una alimentació equilibrada, ecològica i donant resposta a la diversitat de les famílies (àmbit de salut)
  1. Establir reunions anuals (mínim) per repassar el compliment dels criteris establerts en els menús (equilibrats, ...)
  2. Valorar el seguiment o canvi per part de l’empresa de menjador (recerca de propostes, etc)
 3. Donar continuïtat als valors del projecte educatiu de l’escola (per això cal parlar amb ells) (àmbit pedagògic)
  1. Fer una proposta per millorar l’ambient de l’espai de menjador per afavorir un espai de calma, agradable, saludable, flexible i amb un bon funcionament acústic
  2. Establir reunions amb els monitors, empresa, escola i comissió per tal de pactar uns criteris mínims sobre quin acompanyament es dóna als infants en aquest espai (gestió de conflictes, propostes i materials...).
 4. Treballar per tal que l’espai de pati sigui compartit entre infantil i primària (juntament amb l’escola).

TASQUES ASSOCIADES A LA COMISIÓ:

 • Ambit de gestió:
  1. Visitar regularment el menjador i l’estona de pati del migdia per observar-ne directament el funcionament i mantenir una relació propera amb els monitors i la cuinera (per després valorar-ne les observacions).
  2. Gestionar les incidències i necessitats del dia a dia.
  3. Recollir, valorar i gestionar les demandes per part de les famílies i l’escola.
  4. Participar en la revisió i avaluació del Pla de Funcionament (que elabora i presenta l’escola).
  5. Renovar el contracte anual amb l’empresa que ofereix el servei de cuina i monitoratge (revisar i actualitzar).
  6. Gestionar la documentació que es deriva del Conveni amb el CCG (actualment aturat a nivell legal, però efectiu a l’hora de dur-lo a terme i del pagament de les beques).
  7. Gestionar els cobraments de les famílies i beques del CCG i els pagaments a l’empresa.