Comissió Extraescolars i acollida matinal

Comissió Extraescolars i acollida matinal

 

La comissió d’estraescolars gestiona els espais d’extraescolars, acollida matinal, casalet, profesor de plàstica i auxiliar de conversa.

DESCRIPCIÓ/OBJECTIUS:

 1. Oferir una oferta d’extraescolars atractiva seguint la metodologia de l’escola.
 2. Escoltar i atendre, en la mesura del possible, la demanda de les famílies en relació a l’espai d’acollida i extraescolars.
 3. Fer un seguiment de les activitats que es duen a terme i el seu funcionament.

PROPOSTES QUE ES PODRIEN PORTAR A TERME:

 1. Elaborar una enquesta per sondejar interessos i necessitats horàries del servei d’acollida matinal i extraescolars.
 2. Oferir un ventall d’extraescolars atractiu seguint la metodologia de l’escola, per exemple teatre, psicomotricitat, música, dansa, expressió plàstica, robòtica, anglès lúdic, escola esportiva. O combinar dos coses alhora: plàstica en anglès, psicomotricitat en anglès, etc...
 3. A final de curs passar enquestes de satisfacció per valorar les activitats ofertades i incorporar possibles aspectes de millora.

TASQUES ASSOCIADES A LA COMISIÓ:

 1. Capgir gestiona l’acollida matinal. La comissió d’extraescolars s’ha de coordinar amb l’empresa mensualment via mail per controlar assistència i altres incidències que puguin sorgir. Contacte: Josep Maria.
 2. Proposar activitats extraescolars que siguin respectuoses amb la línia pedagògica de l’escola, però alhora responguin als interessos de les famílies. Que siguin atractives i es proposi fer-les a la mateixa escola.
 3. Mecanografia i casalet durant el mes de juny, de 15-16.30h, (mecanografia es fa al casal per nens a partir de tercer, el casalet de tardes a l’escola mateix). S’ha de contactar amb l’ajuntament per demanar el casal, demanar les claus, i veure que hi ha equipament.
 4. A principis de curs i abans de les activitats d’estiu cal fer difusió de les activitats proposades i valorar que hi hagi un mínim de nens inscrits per tirar-ho endavant.
 5. Redactar enquestes de sondeig de necessitats i enquestes de valoració d’activitats i fer-ne difusió.
 6. Reunions necessàries: una al inici de curs, una abans de l’estiu, i extraordinàries en cas de incidència.